English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署

更新日期:09/07/2020

 

「游泳測試」考核員名單

 

 

以下人士已獲委任成為本會「游泳測試」考核員,委任期至2022331日為止。獲委任或續任之游泳測試考核員為總會指定之「游泳測試」考驗者,負責協助進行游泳測試考核及簽發「游泳測試證明書」,並無分地域或區。如獲邀請,彼等可以為該單位進行游泳測試考核。倘考核員個人之領袖委任書或教練員委任證、海上活動教練員委任或其他救生資格、有關急救課程證書或專業證書失效,其有關游泳測試考核員委任資格亦告終止。

 

各童軍單位如欲邀請考核員進行游泳測試考驗,請向其所屬單位查詢。詳情如下:

 

 

 

 

 

 

 

青少年活動署

2957 64112957 6417

3011 3183

prog@scout.org.hk

 

港島地域

2835 7712

2835 7777

hkrase@scout.org.hk

 

九龍地域

2957 6488

2302 1163

enquiry@krscout.hk

 

東九龍地域

2957 6466

2302 1168

ekr@scout.org.hk

 

新界地域

2425 5999

2481 7445

ntrto@scout.org.hk

 

新界東地域

2667 9100

2667 0298

nter@scout.org.hk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委任日期

 

總會

 

 

 

 

 

 

陳錦榮

CHAN Kam-wing Joe

STA076

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

樹開

LING Shu-hoi

STA191

15/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

陳孟麟

CHAN Mang-lun Alan

STA009

14/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

陳仲賢

CHAN Chung-yin

STA092

30/01/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

黃曉峰

WONG Hiu-fung

STA171

15/03/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

莊柏言

CHONG Pak-yin

STA062

15/06/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

蔡嘉俊

CHOY Ka-chun

STA008

26/07/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

吳計諱

NG Kai-wai

STA180

09/08/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

盧冠華

LO Koon-wah Francis

STA183

14/08/2019

 

 

 

 

 

 

 

銀禧區

 

Myree Carla MUELLER

STA192

30/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Andrew FOTHERGILL

STA193

01/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeremy Mark VINSON

STA194

06/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

 

馮競璋

FUNG King-cheung

STA107

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

陳納邦

CHAN Nap-pong Venus

STA155

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

李潤泰

LI Yun-tai

STA147

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

冼詠倫

SIN Wing-lun

STA119

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWOK Yue

STA181

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

葉志輝

IP Chi-fai

STA182

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

楊樹豪

YEUNG Shu-hou

STA105

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鄧梓浚

TANG Tsz-tsun

STA146

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

譚嘉晞

TAM Ka-hei Phoebe

STA177

21/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

楊俊朗

YEUNG Chun-long

STA195

15/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

嚴智恒

YIM Chi-hang

STA208

15/01/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

葉子良

YIP Tsz-leung

STA120

20/06/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

王子華

WONG Tsz-wa

STA218

18/09/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

鄭鴻基

CHENG Hung-kei

STA113

18/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

梁明軒

LEUNG Ming-hin

STA221

15/01/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

李家漢

LI Ka-hon

STA224

15/02/2020

 

 

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

 

李菁華

LEE Ching-wah

STA098

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

明家耀

MING Ka-yiu

STA013

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

張志強

CHEUNG Chi-keung

STA163

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鄧偉強

TANG Wai-keung

STA175

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

黃健祖

WONG Kin-cho

STA143

06/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

黃志華

WONG Chi-wah

STA157

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

施亞朗

DE SILVA Lindamulage Aaron

STA128

24/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鍾子健

CHUNG Tsz-kin

STA131

24/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

廖子鈞

LIU Chi-kwan

STA125

11/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

余德輝

YU Tak-fai

STA021

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

羅浩雲

LAW Ho-wan

STA123

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

林怡昌

LAM Yi-cheong

STA161

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

黎欣穎

LAI Yan-wing Cherie

STA156

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

區伯康

AU Pak-hong

STA184

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

黎卓輝

LAI Cheuk-fai Vincent

STA035

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

梁日禮

LEUNG Yat-lai Adrian

STA121

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

曾卓醍

TSANG Cheuk-ti Hugo

STA118

15/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

吳家傑

NG Ka-kit

STA006

15/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

蔡志豪

CHOI Chi-ho

STA205

15/01/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

梁國安

LEUNG Kwok-on

STA206

15/01/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

曾敬熙

TSANG King-hei

STA207

15/01/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

李華有

LI Wa-yau

STA211

15/04/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHENG Chung Terence

STA203

02/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

 

 

潘德信

POON Tak-shun Dickson

STA110

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

符國光

FU Kwok-kwong Willy

STA144

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

郭廸淇

KWOK Tik-ki Dicky

STA141

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鄭裕恒

CHENG Yu-hang

STA130

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

高兆基

KO Siu-kei

STA137

02/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鄧紹基

TANG Siu-kei

STA023

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

林迅嶢

LAM Shun-yiu

STA126

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

蔡溢昌

TSOI Yat-cheong

STA109

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

徐嘉苓

TSUI Ka-ling Maggie

STA042

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

霍偉明

FORK Wai-ming Raman

STA041

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鍾梓健

CHUNG Tsz-kin

STA134

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鄭妙紅

CHENG Miu-hung

STA186

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

楊劍聰

YEUNG Kim-chung

STA187

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

何啟安

HO Kai-on

STA189

15/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

郭浩楠

KWOK Ho-nam

STA196

15/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

陳耀濱

CHAN Yiu-pan

STA198

15/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

利文峰

LI Man-fung

STA199

15/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

陳新華

CHAN San-wah

STA200

15/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

 

夏漢彬

HA Hon-pan

STA178

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

梁耀偉

LEUNG Yiu-wai

STA026

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鍾柳芬

CHUNG Lau-fan

STA056

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

原川山

YUEN Chuen-shan

STA050

04/01/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

陳君儀

CHAN Kwan-yee

STA204

15/01/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

吳和來

NG Wo-loi

STA210

15/03/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

陳誠業

CHAN Shing-yip

STA212

15/05/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

吳桂常

NG Kwai-sheung

STA213

15/05/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

蔣偉杰

TSEUNG Wai-kit

STA055

17/07/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

李肇樂

LEE Siu-lok

STA216

15/08/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

鄧伯裕

TANG Pak-yu

STA217

15/08/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

郭宇程

KWOK Yue-ching

STA084

19/12/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

伍兆楓

NG Siu-fung

STA220

15/01/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

倫裕景

LUN Yu-king

STA222

15/01/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

黃家榮

WONG Ka-wing

STA223

15/02/2020

 

 

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

 

歐陽杰

AU YEUNG Kit

STA093

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

梁嘉恩

LEUNG Ka-yan Jennifer

STA154

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

黃堅毅

WONG Kin-ngai Christopher

STA091

24/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

林曉義

LAM Hil-yee Henry

STA094

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

何世明

HO Sai-ming

STA114

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

姚潔盈

YIU Kit-ying

STA170

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

岑智敏

SHAM Chi-man

STA136

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

梁智鵬

LEUNG Chi-pang

STA127

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

蕭景霖

SIU King-lam

STA148

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

黃健敏

WONG Kin-man

STA188

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

方仕根

FONG Shi-kan

STA111

15/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

郭德怡

KWOK Tak-yee

STA202

15/11/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鄭晉燊

CHENG Chun-sun

STA117

15/01/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

譚奕軒

TAM Yik-hin Joseph

STA112

15/08/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

林百通

Tony LAM

STA209

06/02/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

胡迪華

WU Tik-wa

STA053

15/06/2020

 

 

 

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 香港童軍總會版權所有2019