English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署

更新日期:15/08/2018

氣象教育導師

 

以下人士已被委任為本會氣象教育導師,委任日期至2021331日為止。氣象教育導師為本會之氣象教育訓練及評核者,並無分地域或區。如獲邀請,可為該單位進行相關職責中的訓練或考驗。倘氣象教育導師個人之領袖委任 書或教練員委任證、有關急救課程證書或專業證書失效,其導師委任資格亦告終止。

 

氣象教育導師

 

 

 

 

生效日期

總會

 

 

 

 

 

陳家榮

Calvin CHAN Ka-wing

MT05 - 001R

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

張俊彥

William CHEUNG Chun-yin

MT08 - 008

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

張敏思

CHEUNG Man-sze

MT11 - 004

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

林澤延

LAM Chak-yin

MT05 - 003

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

劉禮源

LAU Lai-yuen

MT08 - 019

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

吳國熙

NG Kwok-hei

MT08 - 026

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

關卓明

KWAN Cheuk-ming

MT05 - 002

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

鄧宇軒

Leo TANG Yu-hin

MT08 - 030

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

謝雯慧

TSE Man-wai

MT08 - 032

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

黃子曦

WONG Tsz-hei

MT08 - 039

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

黃錦良

Gilwell WONG Kam-leung

MT08 - 035

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

嚴駿豪

YIM Chun-ho

MT08 - 040

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

張展千

CHEUNG Chin-chin

MT16-001

27/05/2016

 

 

 

 

 

 

蕭敬倫

SHIU King-lun Alan

MI18 - 004

08/05/2018

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

陳迪恒

CHAN Tik-hang

MT08 - 003

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

譚嘉晞

TAM Ka-hei Phoebe

MI18-003

21/06/2018

 

 

 

 

 

柴灣區

鍾敏華

CHUNG Man-wa

MT08 - 012

23/10/2008

 

 

 

 

 

港島西區

冼蔚文

Mandy SIN Wai-man

MT08 - 028R

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

甘澍鋒

KAM Shue-fung

MT11 - 006

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

曾焯榆

TSANG Cheuk-ue

MI17 - 002

01/12/2017

 

 

 

 

 

維城區

關浩然

KWAN Ho-yin

MT08 - 014

23/10/2008

 

 

 

 

 

灣仔區

林韋怡

LAM Wai-yee

MT11 - 009

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

施煥堃

SY Huan-kun

MT05 - 005

23/10/2008

 

 

 

 

 

筲箕灣區

鄺健銘

KWONG Kin-ming

MT08 - 015R

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

黎仲豪

LAI Chung-ho

MI17 - 004

01/12/2017

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

譚偉才

TAM Wai-choi

MT08 - 029

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

鄧偉強

TANG Wai-keung

MT15 - 017

01/04/2015

 

 

 

 

 

紅磡區

詹銘亮

CHIM Ming-leung

MT05 - 007

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

黎玉珍

LAI Yuk-chun

MT11 - 008

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

梅德智

MUI Tak-chi

MT08 - 025

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

唐偉強

TONG Wai-keung

MT08 - 031

23/10/2008

 

 

 

 

 

何文田區

蘇柱榮

SO Chu-wing

MT11 - 013

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

張光耀

CHEUNG Kwong-yiu

MT15 - 003

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

鄭穎

CHENG Wing

MT15 - 018

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

劉家倫

LAU Ka-lun

MT15 - 020

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

李偉傑

LEE Wai-kit Ricky

MI18 - 001

01/04/2018

 

 

 

 

 

九龍城區

鄭禎宇

CHENG Ching-yu

MT08 - 006

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

黃智勇

WONG Chi-yung

MT05 - 004

23/10/2008

 

 

 

 

 


油尖區

甘家權

KUM Ka-kuen

MT11 - 007 

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

伍仁偉

NG Yan-wai

MT08 - 042

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

黃文寶

WONG Man-po

MT11 - 015

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

黃素珊

Susan WONG So-shan

MT08 - 038

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

盧智聰

LO Chi-chung

MT15 - 012

01/04/2015

 

 

 

 

 

深水埗東區

關忠傑

KWAN Chung-kit

MT15 - 008

01/04/2015

 

 

 

 

 

深水埗西區

陳俊文

CHAN Chun-man

MT11 - 002

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

陳嘉寶

CHAN Ka-po

MT08 - 002

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

陳永輝

CHAN Wing-fai

MT11 - 003

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

王達皓

WONG Tat-ho

MT11 - 016

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

伍鏡波

NG Keng-po

MI18 - 002

01/04/2018

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

慈雲山區

戴穎衡

TAI Wing-hang

MT11 - 014

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

黃浩堃

WONG Ho-kwan

MT08 - 036

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

陳梓健

CHAN Tsz-kin

MT15 - 019

01/04/2015

 

 

 

 

 

九龍灣區

崔榮保

CHUI Wing-po

MT05 - 006R

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

朱嘉傑

CHU Ka-kit

MT15 - 007

01/04/2015

 

 

 

 

 

秀茂坪區

李國賢

LI Kwok-yin

MT08 - 022

23/10/2008

 

 

 

 

 

西貢區

趙維科

CHIU Wai-fo

MT08 - 010

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

鄭鏗信

CHENG Hang-shun

MT15 - 011

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

唐湘耀

DON Sheung-yiu

MI18 - 006

15/08/2018

 

 

 

 

 

將軍澳區

趙佩詩

CHIU Pui-sze

MT08 - 009

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

范彥翹

FAN Yin-kiu

MT11 - 005

01/04/2011

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

北葵涌區

歐陽杰

AU Yeung-kit

MT11 - 001

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

李俊賢

LI Chun-yin Mike

MT15 - 016

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

黃文軒

WONG Man-hin

MI18 - 005

08/05/2018

 

 

 

 

 

南葵涌區

劉志泉

LAU Chi-chuen

MT11 - 010

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

梁智剛

LEUNG Chi-kwong

MT08 - 020

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

勞卓鋒

LO Chak-fung

MT15 - 002

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

李俊傑

LI Chun-kit

MT15 - 009

01/04/2015

 

 

 

 

 

荃灣區

韓志坤

HON Chi-kwan

MT08 - 013

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

許允立

HUI Wun-lap

MI17 - 001

01/12/2017

 

 

 

 

 

 

黎俊延

LAI Chun-yin

MI17 - 003

01/12/2017

 

 

 

 

 

 

黃國橋

WONG Kwok-kiu

MI17 - 005

01/12/2017

 

 

 

 

 

 

伍珮筠

NG Pui-kwan Alison

MI18 - 007

15/08/2018

 

 

 

 

 

 

凌筱媚

LING Siu-mei Catherina

MI18 - 008

15/08/2018

 

 

 

 

 

青衣區

謝釗鴻

TSE Chiu-hung

MT15 - 005

01/04/2015

 

 

 

 

 

離島區

陳加進

CHAN Ka-chun

MT08 - 001

23/10/2008

 

 

 

 

 

屯門東區

尹燕儀

WAN In-i

MT08 - 034

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

黃啟儀

WONG Kai-yee

MT15 - 010

01/04/2015

 

 

 

 

 

十八鄉區

陳瑋欣

CHAN Wai-yan

MT08 - 004

23/10/2008

 

 

 

 

 

元朗西區

梁顯裕

LEUNG Hin-yu

MT08 - 041

23/10/2008

 

 

 

 

 

元朗東區

劉焯斌

LAU Cheuk-pan

MT08 - 018

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

施偉堂

SZE Wai-tong

MT15 - 014

01/04/2015

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

鍾卓峰

Desmond CHUNG Cheuk-fung

MT08 - 011

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

文珏威

MAN Kok-wai

MT08 - 024R

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

杜偉基

TO Wai-kei Chris

MT15 - 001

01/04/2015

 

 

 

 

 

雙魚區

黃勝輝

Chris WONG Shing-fai

MT08 - 037

23/10/2008

 

 

 

 

 

大埔北區

徐紀麗

TSUI Kei-lai

MT08 - 033

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

徐文輝

TSUI Man-fai

MT15 - 013

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

楊子聰

YEUNG Tze-chung

MT15 - 015

01/04/2015

 

 

 

 

 

大埔南區

林曉峯

LAM Hiu-fung

MT08 - 016

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

江奕謙

KONG Yick-him

MT15 - 006

01/04/2015

 

 

 

 

 

沙田東區

陳慧賢

Yoyo CHAN Wai-yin

MT08 - 005R

01/04/2011

 

 

 

 

 

沙田南區

林鼎坤

LAM Ting-kwan

MT08 - 017

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

魏敏芝

NGAI Man-chi

MT11 - 012

01/04/2011

 

 

 

 

 

沙田西區

梁正龍

LEUNG Ching-lung

MT08 - 021

23/10/2008

 

 

 

 

 

 

譚奕軒

TAM Yik-hin Joseph

MT15 - 004

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

陳健明

CHAN Kin-ming Herman

MI17 - 006

01/12/2017

 

 

 

 

 

沙田北區

劉曉峰

LAU Hiu-fung

MT11 - 011

01/04/2011

 

 

 

 

 

 

盧俊傑

LO Chun-kit

MT08 - 023

23/10/2008

 

2011年以前MT05 & MT08已登記的氣象教育導師並已覆修新課程,即以「R」表示;

2011年以後MT11及以後已登記的氣象教育導師使用完成新課程。

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 香港童軍總會版權所有2017