English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署更新日期:13/09/2014

「游泳測試」認可考核員名單

 

以下人士已獲推薦成為本會「游泳測試」考核員。所有通過游泳測試之童軍成員及領袖,必須由認可「游泳測試」考核員於《海上活動紀錄冊》內「旗號認識」及「游泳考核」一欄蓋上指定之印章及簽署。倘各「游泳測試」考核員之各級領袖委任書失效,其「游泳測試」考核員資格亦告終止。

 

各童軍單位如欲邀請考核員進行游泳測試考驗,請向其所屬單位查詢。詳情如下:

 

 

 

 

 

青少年活動署

2957 64112957 6417

3011 3183

prog@scout.org.hk

港島地域

2835 7712

2835 7777

hkrase@scout.org.hk

九龍地域

2957 6488

2302 1163

enquiry@krscout.hk

東九龍地域

2957 6466

2302 1168

ekr@scout.org.hk

新界地域

2425 5999

2481 7445

ntrto@scout.org.hk

新界東地域

2667 9100

2667 0298

nter@scout.org.hk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總會

 

 

 

陳志豪

CHAN Chi-ho

 

 

 

 

陳駿雄

CHAN Chun-hung

 

 

 

 

陳仲賢

CHAN Chung-yin

 

 

 

 

陳孟麟

Alan CHAN Mang-lun

 

 

 

 

鄭嘉恩

CHENG Ka-yan

 

 

 

 

何卓平

HO Cheuk-ping

 

 

 

 

吳景源

NG King-yuen

 

 

 

 

吳瑋淇

NG Wai-kee

 

 

 

 

譚步宏

Baldwin TAM Po-wang

 

 

 

 

徐家誠

Kalson TSUI Ka-shing

 

 

 

 

董浩然

TUNG Ho-yin

 

 

 

 

-

BARTON Darren Robert

 

 

 

 

-

McLEAN Andrew John

 

 

 

 

-

THISTLE Timothy Hiram

 

 

 

港島地域

 

 

 

陳文翰

CHAN Man-hon

 

 

 

 

陳維斌

CHAN Wai-pan

 

 

 

 

郭淑儀

KWOK Suk-yee

 

 

 

 

羅榮祝

LAW Wing-juk

 

 

 

 

廖家強

Philip LIU Ka-keung

 

 

 

 

余志良

YU Chi-leung

 

 

 

九龍地域

 

 

 

陳志良

CHAN Chi-leung

 

 

 

 

陳漢權

CHAN Hon-kuen

 

 

 

 

焦偉祺

CHIU Wai-kee

 

 

 

 

蔡偉豪

CHOI Wai-ho

 

 

 

 

鍾子健

CHUNG Tsz-kin

 

 

 

 

刁振邦

DIU Chun-pong

 

 

 

 

江建忠

KONG Kin-chung

 

 

 

梁國安

LEUNG Kwok-on

 

 

 

 

梁栢豪

Marco LEUNG Pak-ho

 

 

 

 

樹開

LING Shu-hoi

 

 

 

 

吳翠珊

Tracy NG Tsui-shan

 

 

 

 

蘇家樂

Kaiser SO Ka-lok

 

 

 

 

謝秀嫻

TSE Sau-han

 

 

 

 

温嘉蕙

WAN Ka-wai

 

 

 

 

葉文熙

YIP Man-hei

 

 

 

 

葉沛楹

YIP Pui-yeing

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

陳卓欣

CHAN Cheuk-yan

 

 

 

 

陳錦榮

Joe CHAN Kam-wing

 

 

 

 

鄺銘漢

KWONG Ming-hon

 

 

 

 

林嚴偉

LAM Yim-wai

 

 

 

 

彭瑞彪

PANG Sui-piu

 

 

 

 

鄧適烈

TANG Sik-lit

 

 

 

 

鄧紹基

TANG Sui-kei

 

 

 

 

曾華英

TSANG Wah-ying

 

 

 

 

徐嘉苓

Maggie TSUI Ka-ling

 

 

 

 

黃曉基

WONG Hiu-kei

 

 

 

 

霍偉明

Raman FORK Wai-ming

 

 

 

新界地域

 

 

 

君儀

CHAN Kwan-yee

 

 

 

 

鍾柳芬

CHUNG Lau-fan

 

 

 

 

郭宇程

KWOK Yue-ching

 

 

 

 

李健威

LEE Kin-wai

 

 

 

 

梁耀偉

LEUNG Yiu-wai

 

 

 

 

曾文泰

TSANG Man-tai

 

 

 

新界東地域

 

 

 

張俊平

Chris CHEUNG Chun-ping

 

 

 

 

卓家諾

CHEUK Ka-nok

 

 

 

 

張健瀚

CHEUNG Kin-hon

 

 

 

 

莊柏言

CHONG Pak-yin

 

 

 

 

鍾敬祥

CHUNG King-cheung

 

 

 

 

郭寶倫

KWOK Po-lun

 

 

 

 

林智豪

LAM Chi-ho

 

 

 

 

林曉義

Henry LAM Hil-yee

 

 

 

 

梁文傑

LEUNG Man-kit

 

 

 

 

麥偉光

MAK Wai-kwong

 

 

 

 

黃堅毅

Christopher WONG Kin-ngai

 

 

 

 

原川山

YUEN Chuen-shan

 

 

 

 

張展千

CHEUNG Chin-chin

 

 

 

 

楊崢

YEUNG Tsang

 

 

 

 

陳洛甄

CHAN Lok-yan

 

 

 

 

陳榮佳

CHAN Wing-kai

 

 

 

 

楊嘉華

Tiger YEUNG Kwa-wah

 

 

 

 

鄭凱琪

CHANG Hoi-ki

 

 

 

 

黃嘉慧

Kathy WONG Ka-wai

 

 

 

 

岑智敏

SHAM Chi-man

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 | 輔助軟件下載區 香港童軍總會版權所有2011 ©
使用 Internet Explorer 6.0 或以上, 800 x 600 解像度瀏覽可得更佳效果 。