English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署

更新日期:15/10/2018

 

「游泳測試」考核員名單

 

 

以下人士已獲委任成為本會「游泳測試」考核員,委任期至2021331日為止。獲委任或續任之游泳測試考核員為總會指定之「游泳測試」考驗者,負責協助進行游泳測試考核及簽發「游泳測試證明書」,並無分地域或區。如獲邀請,彼等可以為該單位進行游泳測試考核。倘考核員個人之領袖委任書或教練員委任證、海上活動教練員委任或其他救生資格、有關急救課程證書或專業證書失效,其有關游泳測試考核員委任資格亦告終止。

 

各童軍單位如欲邀請考核員進行游泳測試考驗,請向其所屬單位查詢。詳情如下:

 

 

 

 

 

 

 

青少年活動署

2957 64112957 6417

3011 3183

prog@scout.org.hk

 

港島地域

2835 7712

2835 7777

hkrase@scout.org.hk

 

九龍地域

2957 6488

2302 1163

enquiry@krscout.hk

 

東九龍地域

2957 6466

2302 1168

ekr@scout.org.hk

 

新界地域

2425 5999

2481 7445

ntrto@scout.org.hk

 

新界東地域

2667 9100

2667 0298

nter@scout.org.hk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委任日期

 

總會

 

 

 

 

 

 

陳錦榮

Joe CHAN Kam-wing

STA076

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

張展千

CHEUNG Chin-chin

STA089

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

吳計諱

NG Kai-wai

STA180

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

盧冠華

Francis LO Koon-wah

STA183

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

蔡嘉俊

CHOY Ka-chun

STA008

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

樹開

LING Shu-hoi

STA191

15/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

陳孟麟

Alan CHAN Mang-lun

SAI009

14/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

銀禧區

 

Myree Carla MUELLER

STA192

30/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Andrew FOTHERGILL

STA193

01/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeremy Mark VINSON

STA194

06/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

 

馮競璋

FUNG King-cheung

STA107

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

陳納邦

Venus CHAN Nap-pong

STA155

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鄭鴻基

CHENG Hung-kei

STA113

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

李潤泰

LI Yun-tai

STA147

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

冼詠倫

SIN Wing-lun

STA119

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

葉子良

YIP Tsz-leung

STA120

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

郭宇

KWOK Yue

STA181

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

葉志輝

IP Chi-fai

STA182

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

楊樹豪

YEUNG Shu-hou

STA105

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

陳樂仁

Andrew CHAN Lok-yan

STA122

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

曾滿淦

Gilbert TSANG Mun-kam

STA082

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鄧梓浚

TANG Tsz-tsun

STA146

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

譚嘉晞

Phoebe TAM Ka-hei

STA177

21/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

楊俊朗

YEUNG Chun-long

STA195

15/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

 

李菁華

LEE Ching-wah

STA098

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

明家耀

MING Ka-yiu

STA013

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

陳承偉

Vincent CHAN Shing-wai

STA162

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

張志強

CHEUNG Chi-keung

STA163

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鄧偉強

TANG Wai-keung

STA175

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

黃健祖

WONG Kin-cho

STA143

06/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

黃志華

WONG Chi-wah

STA157

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

施亞朗

DE SILVA Lindamulage Aaron

STA128

24/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鍾子健

CHUNG Tsz-kin

STA131

24/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

廖子鈞

LIU Chi-kwan

STA125

11/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

余德輝

YU Tak-fai

STA021

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

羅浩雲

LAW Ho-wan

STA123

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

林怡昌

Oscar LAM Yi-cheong

STA161

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

黎欣穎

Cherie LAI Yan-wing

STA156

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

區伯康

AU Pak-hong

STA184

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

黎卓輝

Vincent LAI Cheuk-fai

STA035

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

梁日禮

Adrian LEUNG Yat-lai

STA121

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

曾卓醍

Hugo TSANG Cheuk-ti

STA118

15/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

陳尚禮

Sunny CHAN Sheung-lai

STA124

15/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

莫偉圖

MOK Wai-to

STA174

15/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

吳家傑

NG Ka-kit

STA006

15/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

李卓明

LEE Cheuk-ming

STA138

15/10/2018

 

 

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

 

 

潘德信

Dickson POON Tak-shun

STA110

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

符國光

Willy FU KWOK-kwong

STA144

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

郭廸淇

Dicky KWOK Tik-ki

STA141

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

崔榮保

CHUI Wing-po

STA129

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鄭裕恒

CHENG Yu-hang

STA130

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

高兆基

KO Siu-kei

STA137

02/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鄧紹基

TANG Siu-kei

STA023

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

蔡溢昌

TSOI Yat-cheong

STA109

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

徐嘉苓

Maggie TSUI Ka-ling

STA042

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

霍偉明

Raman FORK Wai-ming

STA041

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

林迅嶢

LAM Shun-yiu

STA126

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

陳兆宗

CHAN Shiu-chung

STA145

09/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鍾梓健

CHUNG Tsz-kin

STA134

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鄭妙紅

CHENG Miu-hung

STA186

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

楊劍聰

YEUNG Kim-chung

STA187

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

何啟安

HO Kai-on

STA189

15/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

曾昭溢

Franky TSANG Chiu-yat

STA090

15/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

郭浩楠

KWOK Ho-nam

STA196

15/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

霍志榮

FOK Chi-wing

STA197

15/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

陳耀濱

CHAN Yiu-pan

STA198

15/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

利文峰

LI Man-fung

STA199

15/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

陳新華

CHAN San-wah

STA200

15/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

 

夏漢彬

HA Hon-pan

STA178

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

梁嘉浩

LEUNG Ka-hoo

STA179

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

蔣偉杰

TSEUNG Wai-kit

STA055

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

郭宇程

KWOK Yue-ching

STA084

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

梁耀偉

LEUNG Yiu-wai

STA026

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鍾柳芬

CHUNG Lau-fan

STA056

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

 

原川山

YUEN Chuen-shan

STA050

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

歐陽杰

AU YEUNG Kit

STA093

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

田敬坤

TIN King-kwan

STA173

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

梁嘉恩

Jennifer LEUNG Ka-yan

STA154

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

黃堅毅

Christopher WONG Kin-ngai

STA091

24/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

林曉義

Henry LAM Hil-yee

STA094

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

何世明

HO Sai-ming

STA114

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

楊沅汶

YEUNG Yuen-man

STA185

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

姚潔盈

YIU Kit-ying

STA170

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

岑智敏

SHAM Chi-man

STA136

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

梁智鵬

LEUNG Chi-pang

STA127

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

蕭景霖

SIU King-lam

STA148

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

黃健敏

WONG Kin-man

STA188

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

方仕根

FONG Shi-kan

STA111

15/08/2018

 

 

梁浩南

LEUNG Ho-nam

STA190

15/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

譚奕軒

Joseph TAM Yik-hin

STA112

15/10/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

賴潔心

LAI Kit-sum

STA164

15/10/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

黃慶烈

WONG Hing-lit

STA201

15/10/2018

 

 

 

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 香港童軍總會版權所有2017