English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署

更新日期:15/5/2016

 

「游泳測試」考核員名單

 

 

以下人士已獲推薦成為本會「游泳測試」考核員。所有通過游泳測試之童軍成員及領袖,必須由認可「游泳測試」考核員於《游泳測試證明書》內蓋上指定之印章及簽署。倘各「游泳測試」考核員之各級領袖委任書失效,其「游泳測試」考核員資格亦告終止。

 

各童軍單位如欲邀請考核員進行游泳測試考驗,請向其所屬單位查詢。詳情如下:

 

 

 

 

 

 

 

青少年活動署

2957 64112957 6417

3011 3183

prog@scout.org.hk

 

港島地域

2835 7712

2835 7777

hkrase@scout.org.hk

 

九龍地域

2957 6488

2302 1163

enquiry@krscout.hk

 

東九龍地域

2957 6466

2302 1168

ekr@scout.org.hk

 

新界地域

2425 5999

2481 7445

ntrto@scout.org.hk

 

新界東地域

2667 9100

2667 0298

nter@scout.org.hk

 

 

 

 

 

 

 

以下人士已被委任為本會「游泳測試」考核員,委任日期至2018331日為止。

 

 

 

 

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

陳萬傑

CHAN Man-kit

STA108

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

蔡嘉俊

CHOY Ka-chun

STA008

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

陳錦榮

Joe CHAN Kam-wing

STA076

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

歐陽杰

AU YEUNG Kit

STA093

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

胡栢麟

Felix WU Pat-lun

STA115

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

莊柏言

CHONG Pak-yin

STA062

13/09/2015

 

 

 

 

 

 

陳孟麟

CHAN Mang-lun

STA009

18/11/2015

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

姚鴻弟

Tommy IU Hung-tai

STA040

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

楊樹豪

YEUNG Shu-hou

STA105

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

郭淑儀

KWOK Suk-yee

STA022

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

向展鵬

HEUNG Chin-pang

STA036

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

曾滿淦

Gilbert TSANG Mun-kam

STA082

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

冼詠倫

SIN Wing-lun

STA119

05/07/2015

 

 

 

 

 

 

葉子良

YIP Tsz-leung

STA120

05/07/2015

 

 

 

 

 

 

鄭鴻基

CHENG Hung-kei

STA113

05/07/2015

 

 

 

 

 

 

陳樂仁

Andrew CHAN Lok-yan

STA122

05/07/2015

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

蕭家榮

SIU Liro Ka-wing

STA066

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

吳家傑

NG Ka-kit

STA006

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

黎卓輝

LAI Cheuk-fai

STA035

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

李菁華

LEE Ching-wah

STA098

05/07/2015

 

 

 

 

 

 

鄭晉燊

CHENG Chun-sun

STA117

05/07/2015

 

 

 

 

 

 

曾卓醍

Hugo TSANG Cheuk-ti

STA118

05/07/2015

 

 

 

 

 

 

梁日禮

Adrian LEUNG Yat-lai

STA121

05/07/2015

 

 

 

 

 

 

羅浩雲

LAW Ho-wan

STA123

05/07/2015

 

 

 

 

 

 

黃婷玉

WONG Ting-yuk

STA067

05/07/2015

 

 

 

 

 

 

陳尚禮

Sunny CHAN Sheung-lai

STA124

05/07/2015

 

 

 

 

 

 

廖子鈞

LIU Chi-kwan

STA125

05/07/2015

 

 

 

 

 

 

陳志良

CHAN Chi-leung

STA063

07/07/2015

 

 

 

 

 

 

焦偉祺

CHIU Wai-kae

STA005

07/07/2015

 

 

 

 

 

 

林國基

LAM Kwok-kei

STA116

25/07/2015

 

 

 

 

 

 

鍾子健

CHUNG Tsz-kin

STA131

12/08/2015

 

 

 

 

 

 

刁振邦

DIU Chun-pong

STA132

13/09/2015

 

 

 

 

 

 

施亞朗

DE SILVA Lindamulage Aaron

STA128

13/09/2015

 

 

 

 

 

 

曾麟

TSANG Lun

STA133

13/09/2015

 

 

 

 

 

 

李卓明

LEE Cheuk-ming

STA138

24/09/2015

 

 

 

 

 

 

余德輝

YU Tak-fai

STA021

15/10/2015

 

 

 

 

 

 

游紹斌

YAU Shiu-bun

STA096

15/10/2015

 

 

 

 

 

 

明家耀

MING Ka-yiu

STA013

01/11/2015

 

 

 

 

 

 

黃健祖

WONG Kin-cho

STA143

20/04/2016

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

 

霍偉明

Raman FORK Wai-ming

STA041

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

蔡溢昌

TSOI Tat-cheong

STA109

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

徐嘉苓

Maggie TSUI Ka-ling

STA042

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

陳仲賢

CHAN Chung-yin

STA092

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

潘德信

Dickson POON Tak-shun

STA110

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

方仕根

FONG Shi-kan

STA111

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

曾昭溢

Franky TSANG Chiu-yat

STA090

17/06/2015

 

 

 

 

 

 

林迅嶢

LAM Shun-yiu

STA126

25/07/2015

 

 

 

 

 

 

胡迪華

WU Tik-wa

STA053

12/08/2015

 

 

 

 

 

 

崔榮保

CHUI Wing-po

STA129

12/08/2015

 

 

 

 

 

 

鄭裕恒

CHENG Yu-hang

STA130

12/08/2015

 

 

 

 

 

 

鄧紹基

TANG Siu-kei

STA023

13/09/2015

 

 

 

 

 

 

鍾梓健

CHUNG Tsz-kin

STA134

13/09/2015

 

 

 

 

 

 

高兆基

KO Siu-kei

STA137

13/09/2015

 

 

 

 

 

 

郭廸淇

Dicky KWOK Tik-ki

STA141

09/12/2015

 

 

 

 

 

 

符國光

FU KWOK-kwong Willy

STA144

04/05/2016

 

 

 

 

 

 

陳兆宗

CHAN Shiu-chung

STA145

04/05/2016

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

梁耀偉

LEUNG Yiu-wai

STA026

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

郭宇程

KWOK Yue-ching

STA084

25/07/2015

 

 

 

 

 

 

蔣偉杰

TSEUNG Wai-kit

STA055

25/07/2015

 

 

 

 

 

 

鍾柳芬

CHUNG Lau-fan

STA056

25/07/2015

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

譚奕軒

Joseph TAM Yik-hin

STA112

20/05/2015

 

 

 

 

 

 

原川山

YUEN Chuen-shan

STA050

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

何世明

HO Sai-ming

STA114

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

梁智鵬

LEUNG Chi-pang

STA127

25/07/2015

 

 

 

 

 

 

黃堅毅

Christopher WONG Kin-ngai

STA091

13/09/2015

 

 

 

 

 

 

鄭凱琪

CHANG Hoi-ki

STA135

13/09/2015

 

 

 

 

 

 

岑智敏

SHUM Chi-man

STA136

13/09/2015

 

 

 

 

 

 

黎志剛

LAI Chi-kwong

STA140

03/12/2015

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 | 輔助軟件下載區 香港童軍總會版權所有2011 ©
使用 Internet Explorer 6.0 或以上, 800 x 600 解像度瀏覽可得更佳效果 。