English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署

更新日期:15/10/2017

「世界童軍環境章」教練員

                                                                  

以下人士已被委任為本會「世界童軍環境章」教練員,委任日期至2018331日為止。倘「世界童軍環境章」教練員個人之各級領袖委任書失效,其「世界童軍環境章」教練員委任亦告終止。「世界童軍環境章」教練員為總會指定負責舉辦「世界童軍環境教育訓練班」者,並協助於本會推行各項環境教育工作。如獲任何區、地域或總會邀請,彼等可以替該單位舉辦訓練班或進行相關環境教育活動

 

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

劉婉儀

LAU Yuen-yi

WSEP001

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

龍文翰

LUNG Man-hon

WSEP031

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

李海權

LI Hoi-kuen

WSEP046

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

王健達

WONG Kin-tat

WSEP050

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

王保強

WONG Po-keung

WSEP048

14/05/2015

 

 

 

 

 

 

張進益

CHEUNG Chun-yik Andrew

WSEP044

24/06/2015

 

 

 

 

 

銀禧區

滑維青

WAT Wai-ching Stephen

WSEP095

10/05/2016

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

郭宇

KWOK Yue

WSEP004

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

梁佩珊

LEUNG Pui-shan

WSEP065

01/04/2015

 

 

 

 

 

柴灣區

鄺彥朗

KWONG Yin-long Anson

WSEP085

01/11/2015

 

 

 

 

 

 

黃明志

WONG Ming-chi

WSEP097

10/05/2016

 

 

 

 

 

 

何家騏

HO Ka-ki Dominic

WSEP117

27/4/2017

 

 

 

 

 

港島南區

羅嘉輝

LO Gar-fai Kaffee

WSEP067

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

劉雅婷

LAU Nga-ting

WSEP068

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

姜健聰

KEONG Kin-chung

WSEP069

01/04/2015

 

 

 

 

 

港島西區

馮柏彰

FUNG Pak-cheung

WSEP051

17/12/2014

 

 

 

 

 

維多利亞城區

蘇東成

SO Tung-shing

WSEP057

01/02/2015

 

 

 

 

 

 

黎卓輝

LAI Cheuk-fai Vincent

WSEP064

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

關浩然

KWAN Ho-yin

WSEP029

16/06/2015

 

 

 

 

 

灣仔區

陳穎君

CHAN Wing-kwan

WSEP055

01/02/2015

 

 

 

 

 

 

高雅茵

KO Nga-yan

WSEP058

01/02/2015

 

 

 

 

 

 

陳茗茵

CHAN Ming-yan Anna

WSEP107

04/07/2016

 

 

 

 

 

 

黃志升

WONG Che-sing

WSEP108

13/07/2016

 

 

 

 

 

筲箕灣區

何秀儀

HO Sau-yee

WSEP061

21/03/2015

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

鍾明浩

CHUNG Ming-ho

WSEP002

01/04/2015

 

 

 

 

 

紅磡區

陳慶全

CHAN Hing-chuen

WSEP011

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

詹銘亮

CHIM Ming-leung

WSEP025

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

詹銘光

CHIM Ming-kwong Savio

WSEP026

14/05/2015

 

 

 

 

 

九龍城區

陸秀娥

LUK Sau-ngor Grace

WSEP080

13/09/2015

 

 

 

 

 

 

郭文華

KWOK Man-wah Bertha

WSEP083

01/11/2015

 

 

 

 

 

九龍塘區

鍾德成

CHUNG Tak-shing

WSEP003

01/04/2015

 

 

 

 

 

油尖區

范志鴻

FAN Chi-hung

WSEP038

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

余菁慧

YU Ching-wai

WSEP082

01/11/2015

 

 

 

 

 

 

曾昭溢

TSANG Chiu-yat Franky

WSEP084

01/11/2015

 

 

 

 

 

 

林培恩

LAM Pui-yan

WSEP102

02/06/2016

 

 

 

 

 

 

黃思盛

WONG Sze-shing Stephen

WSEP106

14/06/2016

 

 

 

 

 

 

盧智聰

LO Chi-chung

WSEP116

27/04/2017

 

 

 

 

 

 

江細添

KONG Sai-tim

WSEP010

26/06/2017

 

 

 

 

 

 

范志強

FAN Chi-keung

WSEP034

23/09/2017

 

 

 

 

 

旺角區

麥婉晶

MAK Yuen-ching

WSEP008

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

張再華

CHEUNG Choi-wah

WSEP047

25/04/2015

 

 

 

 

 

深水埗東區

廖子鈞

LIU Chi-kwan

WSEP078

25/07/2015

 

 

 

 

 

 

關忠傑

KWAN Chung-kit

WSEP079

13/09/2015

 

 

 

 

 

 

賴文豐

LAI Man-fung

WSEP096

10/05/2016

 

 

 

 

 

深水埗西區

岑子俊

SHUM Tsz-chun

WSEP006

01/04/2015

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

黃大仙區

莫文佳

MOK Man-kai Antony

WSEP027

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

朱焯彬

CHU Cheuk-pan Jesse

WSEP090

29/12/2015

 

 

 

 

 

慈雲山區

崔文傑

CHUI Man-kit

WSEP062

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

曾仲康

TSANG Chung-hong

WSEP115

27/04/2017

 

 

 

 

 

九龍灣區

梁可怡

LEUNG Hoi-yi Jiffy

WSEP052

17/12/2014

 

 

 

 

 

 

勞穎欣

LO Wing-yan

WSEP053

17/12/2014

 

 

 

 

 

 

林迅嶢

LAM Shun-yiu

WSEP054

17/12/2014

 

 

 

 

 

觀塘區

蕭猷邦

SHIU Yau-pong

WSEP066

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

符國光

FU Kwok-kwong Willy

WSEP104

02/06/2016

 

 

 

 

 

西貢區

姚蕭志

YIU Siu-chi

WSEP070

11/04/2015

 

 

 

 

 

 

文浩智

MAN Ho-chi

WSEP076

25/07/2015

 

 

 

 

 

將軍澳區

李子健

LEE Chi-kin

WSEP018

01/04/2015

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

劉少明

LAU Siu-ming

WSEP060

04/02/2015

 

 

 

 

 

 

林怡昌

LAM Yi-cheong

WSEP088

01/11/2015

 

 

 

 

 

 

謝瑞華

TSE Sui-wa Betty

WSEP103

02/06/2016

 

 

 

 

 

南葵涌區

梁智剛

LEUNG Chi-kwong

WSEP063

01/04/2015

 

 

 

 

 

荃灣區

羅偉釗

LAW Wai-chiu Johnson

WSEP023

11/04/2015

 

 

 

 

 

 

何笑梅

HO Siu-mui Eliza

WSEP024

11/04/2015

 

 

 

 

 

 

劉麗珍

LAU Lai-chun

WSEP077

25/07/2015

 

 

 

 

 

青衣區

凌玉衡

LING Yuk-hang

WSEP032

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

林國禧

LAM Kwok-hei

WSEP019

14/05/2015

 

 

 

 

 

 

吳凱琪

NG Hoi-ki

WSEP101

02/06/2016

 

 

 

 

 

屯門東區

黃啟儀

WONG Kai-yee

WSEP022

14/05/2015

 

 

 

 

 

 

周志偉

CHAU Chi-wai

WSEP033

13/09/2015

 

 

 

 

 

 

蔡婉華

CHOI Yuen-wa

WSEP045

13/09/2015

 

 

 

 

 

 

胡杰

WU Kit

WSEP109

13/07/2016

 

 

 

 

 

屯門西區

夏漢彬

HA Hon-pan

WSEP005

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

張廣源

CHEUNG Kwong-yuen

WSEP056

01/02/2015

 

 

 

 

 

 

黃浩明

WONG Ho-ming

WSEP091

29/12/2015

 

 

 

 

 

 

陳君儀

CHAN Kwan-yee

WSEP093

29/12/2015

 

 

 

 

 

 

陳浩智

CHAN Ho-chi

WSEP094

29/12/2015

 

 

 

 

 

 

鄧蘭伴

TANG Lan-poon

WSEP112

28/09/2016

 

 

 

 

 

 

袁國霆

YUEN Kwok-ting

WSEP113

15/03/2017

 

 

 

 

 

十八鄉區

朱健全

CHU Kin-chuen

WSEP017

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

李慧芬

LEE Wai-fun Windy

WSEP059

04/02/2015

 

 

 

 

 

 

吳日聲

NG Yat-sing

WSEP030

18/11/2015

 

 

 

 

 

元朗西區

鄧小勤

TANG Siu-kan Wendy

WSEP073

14/05/2015

 

 

 

 

 

 

陳敏珊

CHAN Man-shan

WSEP074

14/05/2015

 

 

 

 

 

 

鄭堅裕

CHENG Kin-yue

WSEP092

29/12/2015

 

 

 

 

 

 

詹紹基

TSIM Siu-kei James

WSEP100

02/06/2016

 

 

 

 

 

元朗東區

譚志樂

TAM Chi-lok Civic

WSEP087

01/11/2015

 

 

 

 

 

大嶼山區

覃樹邦

TAM Shu-bon James

WSEP071

18/11/2015

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

李明謙

LEE Ming-him

WSEP075

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

杜偉基

TO Wai-kei Chris

WSEP110

31/08/2016

 

 

 

 

 

 

曾凱瑩

TSANG Hoi-ying

WSEP111

31/08/2016

 

 

 

 

 

璧峰區

游朝暉

YUE Chiu-fai Albert

WSEP021

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

馬志恒

MA Chi-hang

WSEP089

29/12/2015

 

 

 

 

 

 

郭家豪

KWOK Ka-ho

WSEP114

27/04/2017

 

 

 

 

 

雙魚區

李耀文

LEE Yiu-man

WSEP072

11/04/2015

 

 

 

 

 

 

鍾卓峰

CHUNG Cheuk-fung

WSEP016

25/07/2015

 

 

 

 

 

大埔南區

江奕謙

KONG Yick-him

WSEP086

01/11/2015

 

 

 

 

 

沙田東區

陳佩嫺

CHAN Pui-han Gabriel

WSEP081

17/09/2015

 

 

 

 

 

 

梁文傑

LEUNG Man-kit

WSEP041

09/02/2017

 

 

 

 

 

沙田南區

原川山

YUEN Chuen-shan

WSEP037

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

陸建安

LUK Kin-on

WSEP099

10/05/2016

 

 

 

 

 

沙田西區

葉志泳

YIP Chi-wing

WSEP098

10/05/2016

 

 

 

 

 

沙田北區

梁盛林

LEUNG Shing-lam

WSEP015

25/04/2015

 

 

 

 

 

 

李冠山

LEE Koon-shan

WSEP105

02/06/2016

 

 

 

 

 

 

文麗儀

MAN Lai-yee

WSEP118

27/04/2017

 

 

 

 

 

 

容曼華

YUNG Man-wah

WSEP119

27/04/2017

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 香港童軍總會版權所有2017