English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署

更新日期:15/01/2017

各級射箭教練員

 

以下人士已被委任為本會各級射箭教練員,委任日期至2018331日為止。倘各級射箭教練員個人之各級領袖委任書或教練員委任證失效,其各級射箭教練員委任亦告終止。所有射箭訓練班,必須由總會青少年活動署所委任的各級射箭教練員負責舉辦。如獲任何區或地域邀請,彼等可以替該單位舉辦訓練班。

 

助理射箭教練員

 

 

 

 

委任日期

港島地域

 

 

 

 

柴灣區

吳朝明

NG Chiu-ming

ASAI063

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

傅金蘭

FU Kam-lan Amy

ASAI070

23/04/2016

 

 

 

 

 

 

黃兆榮

WONG Shiu-wing

ASAI071

23/04/2016

 

 

 

 

 

灣仔區           

王贊明

WONG Chun-ming

ASAI059

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

盧凱怡

LO Hoi-yi Katrina

ASAI076

31/08/2016

 

 

 

 

 

港島北區

張嘉政

CHEUNG Ka-ching

ASAI066

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

郭文答

KWOK Man-tap Raymond

ASAI068

16/06/2015

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

紅磡區

陳慶全

David CHAN Hing-chuen

ASAI038

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

詹銘亮

CHIM Ming-leung

ASAI062

22/04/2015

 

 

 

 

 

 

鄧偉強

DANG Wai-keung

ASAI057

16/06/2015

 

 

 

 

 

九龍城區

黎潔茵

LAI Kit-yan

ASAI041

23/04/2016

 

 

 

 

 

油尖區

林作鑫

LAM Chok-kam

ASAI051

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

黃思盛

WONG Sze-shing Stephen

ASAI067

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

李紹宗

LEE Shiu-chung

ASAI047

31/08/2016

 

 

 

 

 

旺角區

歐錫麟

AU Sek-lun

ASAI075

18/06/2016

 

 

 

 

 

深水埗東區

黃詩敏

WONG Sze-man

ASAI074

14/06/2016

 

東九龍地域

 

 

 

 

黃大仙區

劉偉業

LAU Wai-yip

ASAI033

16/06/2015

 

 

 

 

 

西貢區

姚蕭志

YIU Sui-chi

ASAI021

22/04/2015

 

新界地域

 

 

 

 

 

梁耀偉

 

LEUNG Yiu-wai

 

ASAI004

 

22/04/2015

 

鍾柳芬

CHUNG Lau-fan

ASAI005

15/10/2015

 

 

 

 

 

北葵涌

吳志聰

NG Chi-chung

ASAI069

07/12/2015

 

 

 

 

 

荃灣

陳萬偉

CHAN Man-wai

ASAI061

15/10/2015

 

 

 

 

 

屯門東

張暹欽

CHEUNG Chim-yam

ASAI064

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

黃文靜

WONG Man-ching

ASAI065

16/06/2015

 

 

 

 

 

屯門西

林添暉

LAM Tim-fai

ASAI072

23/04/2016

 

 

 

 

 

 

黃浩明

WONG Ho-ming

ASAI073

23/04/2016

新界東地域

 

 

 

 

 

陳榮佳

CHAN Wing-kai

ASAI031

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

射箭教練員

 

 

 

 

委任日期

港島地域

 

 

 

 

 

麥慧珠

MAK Wai-chu

AI008

03/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高級射箭教練員

 

 

 

 

委任日期

港島地域

 

 

 

 

 

張健卿

CHEUNG Kin-hing

ADAI002

01/04/2015

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

 

葉銘光

IP Ming-kong

ADAI001

03/01/2017

 

 

 

 

 

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 香港童軍總會版權所有2017