English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署

更新日期:15/12/2017

各級歷奇活動教練員

 

以下人士已被委任為本會各級歷奇活動教練員,委任期至2018331日為止。獲委任之各級歷奇活動教練員為總會指定之歷奇活動訓練員,並無分地域或區。如獲邀請,彼等可以為該單位進行相關職責中的各項活動或訓練。倘各級歷奇活動教練員個人之領袖委任書失效,其有關教練員委任資格亦告終止。

 

 

歷奇活動教練員

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

黃立德

WONG Lup-tack

API012

18/09/2016

 

 

 

 

 

 

吳計諱

NG Kai-wai

API015

18/09/2016

 

 

 

 

 

 

林有根

LAM Yau-kan

API021

19/11/2016

 

 

 

 

 

 

樹開

LING Shu-hoi

API023

19/11/2016

 

 

 

 

 

 

麥智堅

MAK Chi-kin

API024

19/11/2016

 

 

 

 

 

 

高景懿

KO King-yi

API025

19/11/2016

 

 

 

 

 

 

黃智勇

WONG Chi-yung

API050

07/06/2017

 

 

 

 

 

 

陳慧賢

CHAN Wai-yin Yoyo

API053

06/07/2017

 

 

 

 

 

 

葉建明

YIP Kin-ming

API054

06/07/2017

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

郭宇

KWOK Yue

API001

01/07/2016

 

 

 

 

 

灣仔區

陳炎雄

CHAN Yim-hung

API007

01/07/2016

 

 

 

 

 

 

陳敏英

CHAN Mun-ying

API010

01/07/2016

 

 

 

 

 

港島北區

曾有仁

TSANG Yau-yan Hira

API022

19/11/2016

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

鄧偉強

TANG Wai-keung

API011

01/07/2016

 

 

 

 

 

 

陳日楠

CHAN Yat-nam

API017

18/09/2016

 

 

 

 

 

 

鍾俊傑

CHUNG Chun-kit

API026

23/11/2016

 

 

 

 

 

 

李嘉輝

LEE Ka-fai

API027

02/12/2016

 

 

 

 

 

 

黎家昇

LAI Ka-sing

API029

12/01/2017

 

 

 

 

 

 

郭信亨

KWOK Shun-hang

API031

12/01/2017

 

 

 

 

 

 

黃詩曼

WONG Sze-man Crystal

API034

22/02/2017

 

 

 

 

 

 

曾柏祺

TSANG Pak-ki Martin

API036

22/02/2017

 

 

 

 

 

 

鄧偉強

DANG Wai-keung

API051

06/07/2017

 

 

 

 

 

 

黃騰達

WONG Tang-tat Tommy

API052

06/07/2017

 

 

 

 

 

紅磡區

蔡一心

CHOI Yat-sum

API019

25/10/2016

 

 

 

 

 

 

詹銘光

CHIM Ming-kwong Savio

API040

02/05/2017

 

 

 

 

 

何文田區

林凱傑

LAM Hoi-kit

API014

18/09/2016

 

 

 

 

 

 

何景全

HO King-chuen

API016

18/09/2016

 

 

 

 

 

 

陳炳成

CHAN Ping-shing

API018

18/09/2016

 

 

 

 

 

 

鄭澤匡

CHENG Chak-hong

API044

02/05/2017

 

 

 

 

 

九龍塘區

陳志文

CHAN Chi-man

API002

01/07/2016

 

 

 

 

 

 

翁國輝

YUNG Kwok-fai

API008

01/07/2016

 

 

 

 

 

 

黎嘉偉

LAI Gar-wai Clement

API009

01/07/2016

 

 

 

 

 

旺角區

陳健文

CHAN Kin-man

API005

01/07/2016

 

 

 

 

 

深水埗東區

張廷軒

CHEUNG Ting-hin

API033

22/02/2017

 

 

 

 

 

 

房綺禎

FONG Yee-ching

API045

02/05/2017

 

 

 

 

 

 

岑文浩

SUM Man-ho Eddie

API059

23/11/2017

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

黃大仙區

余顯宜

YEE Hin-yee

API039

02/05/2017

 

 

 

 

 

慈雲山區

陳志恒

CHAN Chi-hang

API056

17/11/2017

 

 

 

 

 

九龍灣區

梁閩健

LEUNG Man-kin

API032

15/02/2017

 

 

 

 

 

鯉魚門區

李佩其

LEE Pui-ki

API020

25/10/2016

 

 

 

 

 

 

鄧偉強

TANG Wai-keung

API028

12/01/2017

 

 

 

 

 

 

茹卓銘

YU Cheuk-ming

API030

12/01/2017

 

 

 

 

 

 

彭幗馨

PANG Kwok-hing Debby

API037

15/03/2017

 

 

 

 

 

 

楊耀榮

YEUNG Yiu-wing

API046

02/05/2017

 

 

 

 

 

 

呂震威

LUI Jun-wai

API048

02/05/2017

 

 

 

 

 

將軍澳區

潘耀威

POON Yiu-wai

API055

16/08/2017

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

梁智剛

LEUNG Chi-kwong

API006

01/07/2016

 

 

 

 

 

 

駱劍雄

LOK Kim-hung

API035

22/02/2017

 

 

 

 

 

 

區源樂

AU Yuen-lok

API041

02/05/2017

 

 

 

 

 

 

曹俊朗

CHO Chun-long Jack

API042

02/05/2017

 

 

 

 

 

 

林敬傑

LAM King-kit

API043

02/05/2017

 

 

 

 

 

 

蔡晉賢

CHOI Chun-yin

API060

23/11/2017

 

 

 

 

 

北葵涌區

鄭俊榮

CHENG Chun-wing

API013

18/09/2016

 

 

 

 

 

荃灣區

胡永華

WOO Wing-wa

API049

07/06/2017

 

 

 

 

 

元朗東區

倫漢威

LUN Hon-wai

API038

15/03/2017

 

 

 

 

 

 

莫華科

MOK Wah-for

API047

02/05/2017

 

 

 

 

 

 

劉焯斌

LAU Cheuk-pan

API058

23/11/2017

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

沙田東區

歐錦華

AU Kam-wah

API004

01/07/2016

 

 

 

 

 

沙田北區

麥偉光

MAK Wai-kwong

API057

23/11/2017

 

 

 

 

 

大埔北區

盧冠華

LO Koon-wah Francis

API003

01/07/2016

 

 

高級歷奇活動教練員

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

陳萬傑

CHAN Man-kit Manson

SAPI001

01/07/2016

 

 

 

 

 

 

何卓平

HO Cheuk-ping

SAPI002

01/07/2016

 

 

 

 

 

 

徐家誠

TSUI Ka-shing Kalson

SAPI003

01/07/2016

 

 

 

 

 

 

郭靈琳

KWOK Ling-lam

SAPI004

11/07/2016

 

 

 

 

 

 

葉志成

YIP Chi-shing

SAPI005

11/07/2016

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

楊澄峰

YEUNG Ching-fung

SAPI006

13/08/2016

 

 

 

 

 

 

譚國權

TAM Kwok-kuen

SAPI007

09/02/2017

 

 

 

 

 

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 香港童軍總會版權所有2017