English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署

更新日期:15/09/2018

各級歷奇活動教練員

 

以下人士已被委任為本會各級歷奇活動教練員,委任期至2021331日為止。獲委任之各級歷奇活動教練員為總會指定之歷奇活動訓練員,並無分地域或區。如獲邀請,彼等可以為該單位進行相關職責中的各項活動或訓練。倘各級歷奇活動教練員個人之領袖委任書、有關急救課程證書或專業證書失效,其有關教練員委任資格亦告終止。

 

 

歷奇活動教練員

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

吳計諱

NG Kai-wai

API015

13/04/2018

 

 

 

 

 

 

陳慧賢

CHAN Wai-yin Yoyo

API053

20/04/2018

 

 

 

 

 

 

葉建明

YIP Kin-ming

API054

20/04/2018

 

 

 

 

 

 

盧冠華

LO Koon-wah Francis

API003

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

黃詩曼

WONG Sze-man Crystal

API034

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

高景懿

KO King-yi

API025

14/08/2018

 

 

 

 

 

 

黃智勇

WONG Chi-yung

API050

15/08/2018

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

楊樹豪

YEUNG Shu-hou

API062

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

杜偉傑

TO Wai-kit Ricky

API074

13/04/2018

 

 

 

 

 

柴灣區

郭宇

KWOK Yue

API001

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

鄺梓澄

KWONG Tsz-ching

API072

01/04/2018

 

 

 

 

 

灣仔區

陳敏英

CHAN Mun-ying

API010

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

陳炎雄

CHAN Yim-hung

API007

20/04/2018

 

 

 

 

 

 

許敖彰

HUI Ngo-cheung

API075

26/06/2018

 

 

 

 

 

港島北區

曾有仁

TSANG Yau-yan Hira

API022

13/04/2018

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

詹銘光

CHIM Ming-kwong Savio

API040

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

鍾俊傑

CHUNG Chun-kit

API026

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

鄧偉強

TANG Wai-keung

API011

13/04/2018

 

 

 

 

 

 

陳日楠

CHAN Yat-nam

API017

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

鍾宛澄

CHUNG Yuen-ching Canetti

API069

22/06/2018

 

 

 

 

 

 

鄧偉強

DANG Wai-keung

API051

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

黃騰達

WONG Tang-tat Tommy

API052

15/08/2018

 

 

 

 

 

紅磡區

楊穎汶

YEUNG Wing-man

API071

01/04/2018

 

 

 

 

 

何文田區

曾家駿

TSANG Ka-chun

API076

15/07/2018

 

 

 

 

 

九龍塘區

翁國輝

YUNG Kwok-fai

API008

13/04/2018

 

 

 

 

 

 

黎嘉偉

LAI Gar-wai Clement

API009

13/04/2018

 

 

 

 

 

 

陳志文

CHAN Chi-man

API002

03/05/2018

 

 

 

 

 

油尖區

區愷智

AU Hoi-chi Mildred

API077

15/07/2018

 

 

 

 

 

旺角區

陳健文

CHAN Kin-man

API005

03/05/2018

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

 

吳凱帆

NG Oi-fan Cliff

API065

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

陳木談

CHAN Muk-tam Ronald

API066

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

陳耀濱

CHAN Yiu-pan

API067

11/04/2018

 

 

 

 

 

鯉魚門區

鄧偉強

TANG Wai-keung

API028

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

茹卓銘

YU Cheuk-ming

API030

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

彭幗馨

PANG Kwok-hing Debby

API037

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

呂震威

LUI Jun-wai

API048

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

楊耀榮

YEUNG Yiu-wing

API046

26/07/2018

 

 

 

 

 

將軍澳區

潘耀威

POON Yiu-wai

API055

01/04/2018

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

梁智剛

LEUNG Chi-kwong

API006

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

蔡晉賢

CHOI Chun-yin

API060

15/06/2018

 

 

 

 

 

荃灣區

胡永華

WOO Wing-wa

API049

03/05/2018

 

 

 

 

 

元朗東區

劉焯斌

LAU Cheuk-pan

API058

15/08/2018

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

沙田西區

岑智敏

SHAM Chi-man

API070

01/04/2018

 

 

 

 

 

沙田北區

麥偉光

MAK Wai-kwong

API057

03/05/2018

 

 

 

 

高級歷奇活動教練員

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

陳萬傑

CHAN Man-kit Manson

SAPI001

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

何卓平

HO Cheuk-ping

SAPI002

13/04/2018

 

 

 

 

 

 

蔡一心

CHOI Yat-sum

SAPI008

03/05/2018

 

 

 

 

 

 

葉志成

YIP Chi-shing

SAPI005

15/09/2018

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

譚國權

TAM Kwok-kuen

SAPI007

03/05/2018

 

 

 

 

 

 

李嘉輝

LEE Ka-fai

SAPI009

03/05/2018

 

 

 

 

 

 

楊澄峰

YEUNG Ching-fung

SAPI006

15/08/2018

 

 

 

 

 

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 香港童軍總會版權所有2017