English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署

更新日期:15/11/2017

 

各級消防教練員 

以下人士已被委任為本會各級消防教練員,委任日期至2018331日為止。倘各級消防教練員個人之各級領袖委任書失效,其教練員委任亦告終止。

 

助理消防教練員

 

任何區、地域或總會可以邀請助理消防教練員協助推行各支部「童軍消防教育項目」之訓練及活動。

 

 

 

 

 

 

委任日期

 

總會

 

 

 

 

 

 

陳孟麟

CHAN Mang-lun Alan

ASFF0061

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

柴灣區

林志明

LAM Chi-ming

ASFF0075

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

梁樂球

LEUNG Lok-kau

ASFF0093

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

維多利亞城區

吳業取

NG Yip-chui Jacky

ASFF0148

25/10/2017

 

 

 

 

 

 

 

灣仔區

李心福

LI Sum-fook Thomas

ASFF0050

13/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

港島北區

朱浩銘

CHU Ho-ming Herman

ASFF0086

25/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

李潤泰

LI Yun-tai

ASFF0132

25/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

 

陳志豪

CHAN Chi-ho

ASFF0019

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

文傑

MAN Kit

ASFF0124

17/12/2014

 

 

 

 

 

 

 

何文田區

李銘彥

LEE Jeffery

ASFF0079

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

鍾士良

CHUNG Si-leung Stanley

ASFF0137

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

管俊康

KWOON Chun-hong Donald

ASFF0138

05/07/2015

 

 

 

 

 

 

 

九龍塘區

陳宗昊

CHAN Zong-hao Bill

ASFF0133

25/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

黃子樺

WONG Tsz-wa

ASFF0134

25/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

關卓明

KWAN Cheuk-ming

ASFF0147

23/05/2017

 

 

 

 

 

 

 

油尖區

楊少強

YEUNG Siu-keung Eric

ASFF0123

17/12/2014

 

 

 

 

 

 

 

旺角區

何前陽

HO Chin-yeung

ASFF0125

04/02/2015

 

 

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

 

黃大仙區

劉偉業

LAU Wai-yip

ASFF0115

31/03/2016

 

 

 

 

 

 

 

慈雲山區

楊耀榮

YEUNG Yiu-wing

ASFF0140

01/11/2015

 

 

 

 

 

 

 

九龍灣區

顧浩賢

KU Ho-yin

ASFF0141

01/11/2015

 

 

 

 

 

 

 

觀塘區

符國光

FU Kwok-kwong Willy

ASFF0145

22/09/2016

 

 

 

 

 

 

 

秀茂坪區

江振華

KONG Chun-wah Thomas

ASFF0053

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

鯉魚門區

呂震威

LUI Jun-wai

ASFF0117

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

鄧偉強

TANG Wai-keung

ASFF0118

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

彭幗馨

PANG Kwok-hing Debby

ASFF0120

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

西貢區

林華彬

LAM Wah-pun

ASFF0146

05/04/2017

 

 

 

 

 

 

 

將軍澳區

董文健

TUNG Man-kin Sam

ASFF0126

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

陳健明

CHAN Kin-ming Herman

ASFF0062

13/08/2016

 

 

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

南葵涌區

梁智剛

LEUNG Chi-kwong

ASFF0122

17/12/2014

 

 

 

 

 

 

 

青衣區

陳駿賢

CHAN Chun-yin

ASFF0082

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

謝釗鴻

TSE Chiu-hung

ASFF0083

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

何嘉文

HO Ka-man

ASFF0136

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

屯門東區

林煒

LAM Wai

ASFF0077

20/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

蔡婉華

CHOI Yuen-wa

ASFF0022

12/08/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

邱晶

YAU Ching

ASFF0108

14/06/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

胡杰

WU Kit

ASFF0142

14/06/2016

 

 

 

 

 

 

 

屯門西區

陳子賢

CHAN Tsz-yin

ASFF0135

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

元朗西區

楊展

YEUNG Chin

ASFF0058

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

焦偉華

CHIU Wai-wa

ASFF0038

20/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

詹紹基

TSIM Siu-kei James

ASFF0064

04/07/2016

 

 

 

 

 

 

 

元朗東區

鍾文昌

CHUNG Man-cheong

ASFF0129

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

莫華科

MOK Wah-for

ASFF0130

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

梁世雄

LEUNG Sai-hung

ASFF0131

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

倫漢威

LUN Hon-wai

ASFF0113

25/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

劉焯斌

LAU Cheuk-pan

ASFF0107

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

 

杜偉基

TO Wai-kei Chris

ASFF0127

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

璧峰區

馬志恒

MA Chi-hang

ASFF0078

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

雙魚區

劉頌輝

LAU Chung-fai

ASFF0076

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

大埔北區

盧冠華

LO Koon-wah Francis

ASFF0139

05/07/2015

 

 

 

 

 

 

 

大埔南區

李歷興

LI Lik-hing

ASFF0071

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

沙田東區

梁凱然

LEUNG Hoi-yin Martin

ASFF0143

14/06/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

覃天培

CHUM Tin-pui

ASFF0112

04/07/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

陳家然

CHAN Ka-yin

ASFF0144

04/07/2016

 

 

 

 

 

 

 

沙田南區

鄭藍藍

CHENG Lam-lam

ASFF0084

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防教練員

 

消防教練員為總會指定負責舉辦各支部「童軍消防教育項目」之訓練及活動者。如獲任何區或地域邀請,彼等可以替該單位舉辦訓練班及活動。 在完成訓練後,應在訓練班證書上簽署並寫上其教練員編號,以便確認。

 

 

 

 

 

 

 

委任日期

 

總會

 

 

 

 

 

 

基求

LING Kay-kau

FF0001

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

何國龍

HO Kwok-lung

FF0090

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

劉傑恩

LAU Kit-yan

FF0185

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

林志波

LAM Chi-por

FF0231

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

袁銘澤

YUEN Ming-chak Gary

FF0205

01/11/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

陳萬傑

CHAN Man-kit Manson

FF0110

29/12/2015

 

 

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

 

郭宇

KWOK Yue

FF0122

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

楊國光

YEUNG Kwok-kwong Henry

FF0237

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

楊國榮

YEUNG Kwok-wing Tony

FF0238

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

柴灣區

周七根

CHOW Chat-kun Edmond

FF0215

02/08/2016

 

 

 

 

 

 

 

港島西區

何存仁

HO Chuen-yan

FF0180

20/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

維多利亞城區

黎卓輝

LAI Cheuk-fai Vincent

FF0239

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

謝詠妍

TSE Wing-yin

FF0248

12/08/2015

 

 

 

 

 

 

 

灣仔區

佘穗全

SAE Dicky

FF0022

12/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

筲箕灣區

葉永全

YIP Wing-chuen

FF0096

05/04/2017

 

 

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

 

朱懿清

CHU Yee-ching

FF0186

25/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

鄧志遠

TANG Chi-yuen

FF0187

13/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

蕭家榮

SIU Ka-wing Liro

FF0221

04/07/2016

 

 

 

 

 

 

 

何文田區

雷健泉

LUI Kin-chuen

FF0041

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

九龍塘區

鍾德成

CHUNG Tak-shing

FF0220

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

黎嘉偉

LAI Gar-wai Clement

FF0079

20/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

油尖區

盧智聰

LO Chi-chung

FF0232

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

區錦滔

AU Kam-to

FF0016

25/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

江細添

KONG Sai-tim

FF0104

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

旺角區

歐錫麟

AU Sek-lun

FF0084

04/07/2016

 

 

 

 

 

 

 

深水埗東區

黃磊石

WONG Lui-shek

FF0060

29/12/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

馮銳明

FUNG Yui-ming Francis Xavier

FF0223

18/09/2016

 

 

 

 

 

 

 

深水埗西區

陳耀明

CHAN Yiu-ming Ken

FF0148

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

岑子俊

SHUM Tsz-chun

FF0097

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

 

 

郭志強

KWOK Chi-keung

FF0176

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

郭慧珊

KWOK Wai-shan

FF0234

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

黃大仙區

莫文佳

MOK Man-kai Antony

FF0198

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

九龍灣區

殷國豪

YUN Kwok-ho

FF0179

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

馬漢庭

MA Hon-ting

FF0211

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

張偉業

CHEUNG Wai-yip

FF0228

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

觀塘區

吳順德

NG Shun-tak

FF0063

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

黎煥湘

LAI Woon-siang

FF0224

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

鯉魚門區

李佩芬

LEE Pui-fun

FF0170

25/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

蔣紹恒

TSEUNG Siu-hang

FF0183

20/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

西貢區

姚蕭志

YIU Siu-chi

FF0222

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

蔡溢昌

TSOI Yat-cheong Abby

FF0242

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

將軍澳區

林嘉彥

LAM Ka-yin

FF0143

05/07/2015

 

 

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

 

連志昌

LIN Chi-cheong Alex

FF0193

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

曾建民

TSANG Kin-man

FF0241

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

林志生

LAM Chi-sang Frankie

FF0132

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

荃灣區

程志立

CHING Chi-lap Gary

FF0141

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

何笑梅

HO Siu-mui Eliza

FF0219

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

青衣區

凌玉衡

LING Yuk-hang

FF0174

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

屯門東區

周志偉

CHAU Chi-wai

FF0088

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

屯門西區

夏漢彬

HA Hon-pan

FF0235

01/02/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

黃榮富

WONG Wing-foo Paddy

FF0127

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

陳浩智

CHAN Ho-chi

FF0244

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

十八鄉區

朱健全

CHU Kin-chuen

FF0247

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

元朗西區

司徒宗文

SZETO Chung-man

FF0010

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

英勵成

YING Lai-sing

FF0014

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

梁顯裕

LEUNG Hin-yu

FF0081

17/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

李凱婷

LEE Hoi-ting

FF0245

25/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

 

陳榮佳

CHAN Wing-kai

FF0061

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

黃堅毅

WONG Kin-ngai Christopher

FF0227

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

李明謙

LEE Ming-him

FF0246

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

雙魚區

李耀文

LEE Yiu-man

FF0243

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

黃勝輝

WONG Shing-fai Chris

FF0089

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

大埔北區

方俊傑

FONG Chun-kit

FF0117

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

大埔南區

陳仲明

CHIN Lloyd Anthony

FF0013

20/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

沙田西區

梁正龍

LEUNG Ching-lung

FF0236

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

鄭凱琪

CHANG Hoi-ki

FF0240

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

沙田北區

梁盛林

LEUNG Shing-lam

FF0134

25/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

林國威

LAM Kwok-wai

FF0181

25/04/2015

 

 

 

 

 

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 香港童軍總會版權所有2017