English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署

更新日期:15/09/2018

 

各級消防教練員 

以下人士已被委任為本會各級消防教練員,委任日期至2021331日為止。倘各級消防教練員個人之領袖委任書、有關急救課程證書或專業證書失效,其有關教練員委任資格亦告終止。

 

助理消防教練員

 

任何區、地域或總會可以邀請助理消防教練員協助推行各支部「童軍消防教育項目」之訓練及活動。

 

 

 

 

 

 

委任日期

 

總會

 

 

 

 

 

 

陳志豪

CHAN Chi-ho

ASFF0019

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

盧冠華

LO Koon-wah Francis

ASFF0139

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

維多利亞城區

區永強

AU Wing-keung Frederic

ASFF0151

13/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

灣仔區

黃志升

WONG Che-sing

ASFF0014

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

港島北區

李潤泰

LI Yun-tai

ASFF0132

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

筲箕灣區

吳國輝

NG Kwok-fai Martin

ASFF0152

13/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

 

羅浩雲

LAW Ho-wan

ASFF0150

13/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

紅磡區

江振華

KONG Chun-wah Thomas

ASFF0053

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

楊揚榕

YUNG Yeung-yung

ASFF0149

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

黃偉光

WONG Wai-kong Walker

ASFF0153

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

九龍塘區

翁國輝

YUNG Kwok-fai

ASFF0097

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

關卓明

KWAN Cheuk-ming

ASFF0147

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

 

慈雲山區

楊耀榮

YEUNG Yiu-wing

ASFF0140

26/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

觀塘區

符國光

FU Kwok-kwong Willy

ASFF0145

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

秀茂坪區

陳孟麟

CHAN Mang-lun Alan

ASFF0061

14/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

鯉魚門區

呂震威

LUI Jun-wai

ASFF0117

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鄧偉強

TANG Wai-keung

ASFF0118

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

彭幗馨

PANG Kwok-hing Debby

ASFF0120

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

 

梁智剛

LEUNG Chi-kwong

ASFF0122

13/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

屯門東區

胡杰

WU Kit

ASFF0142

15/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

元朗西區

詹紹基

TSIM Siu-kei James

ASFF0064

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

元朗東區

劉焯斌

LAU Cheuk-pan

ASFF0107

15/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

 

梁智鵬

LEUNG Chi-pang

ASFF0154

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

璧峰區

馬志恒

MA Chi-hang

ASFF0078

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防教練員

 

消防教練員為總會指定負責舉辦各支部「童軍消防教育項目」之訓練及活動者。如獲任何區或地域邀請,彼等可以替該單位舉辦訓練班及活動。 在完成訓練後,應在訓練班證書上簽署並寫上其教練員編號,以便確認。

 

 

 

 

 

 

 

委任日期

 

總會

 

 

 

 

 

 

甯基求

LING Kay-kau

FF0001

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

陳萬傑

CHAN Man-kit Manson

FF0110

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

何國龍

HO Kwok-lung

FF0090

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

柴灣區

郭宇

KWOK Yue

FF0122

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

維多利亞城區

黎卓輝

LAI Cheuk-fai Vincent

FF0239

26/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

謝詠妍

TSE Wing-yin

FF0248

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

 

岑子俊

SHUM Tsz-chun

FF0097

03/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

何文田區

陳耀明

CHAN Yiu-ming Ken

FF0148

13/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

雷健泉

LUI Kin-chuen

FF0041

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

九龍塘區

鍾德成

CHUNG Tak-shing

FF0220

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

黎嘉偉

LAI Gar-wai Clement

FF0079

13/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

油尖區

江細添

KONG Sai-tim

FF0104

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

旺角區

歐錫麟

AU Sek-lun

FF0084

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

深水埗東區

馮銳明

FUNG Yui-ming Francis Xavier

FF0223

15/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

深旺區

鄧志遠

TANG Chi-yuen

FF0187

03/05/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

朱懿清

CHU Yee-ching

FF0186

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

 

 

郭慧珊

KWOK Wai-shan

FF0234

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

李佩芬

LEE Pui-fun

FF0170

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

黃大仙區

莫文佳

MOK Man-kai Antony

FF0198

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

西貢區

蔡溢昌

TSOI Yat-cheong Abby

FF0242

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

將軍澳區

陳健明

CHAN Kin-ming Herman

FF0128

15/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

荃灣區

何笑梅

HO Siu-mui Eliza

FF0219

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

青衣區

凌玉衡

LING Yuk-hang

FF0174

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

屯門東區

周志偉

CHAU Chi-wai

FF0088

13/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

屯門西區

夏漢彬

HA Hon-pan

FF0235

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

連志昌

LIN Chi-cheong Alex

FF0193

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

黃榮富

WONG Wing-foo Paddy

FF0127

13/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

陳子賢

CHAN Tsz-yin

FF0139

26/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

陳浩智

CHAN Ho-chi

FF0244

26/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

 

梁正龍

LEUNG Ching-lung

FF0236

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

鄭凱琪

CHANG Hoi-ki

FF0240

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

雙魚區

黃勝輝

WONG Shing-fai Chris

FF0089

15/08/2018

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 香港童軍總會版權所有2017