English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署

更新日期:15/3/2017

 

各級步操教練員

 

 

 

以下人士已被委任為本會各級步操教練員,委任日期至2018331日為止。倘各級步操教練員個人之領袖委任書或教練員委任證失效,其有關步操教練員委任亦告終止。

 

助理步操教練員

 

任何區、地域或總會可以邀請助理步操教練員擔任步操訓練班助教工作

 

 

 

 

 

 

 

委任日期

 

 

總會

 

 

 

 

 

 

 

何浚豪

HO Chun-ho Ricky

ASFI0041

14/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

王明灝

WONG Ming-hou

ASFI0006

28/07/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

張展千

CHEUNG Chin-chin

ASFI0042

06/06/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

 

維多利亞城區

林祥俊

LAM Cheung-chun

ASFI0044

21/07/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周銘傑

CHOW Ming-kit Steve

ASFI0050

06/06/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港島北區

陳民寶

CHAN Mann-bo

ASFI0009

14/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

 

 

官文彬

KOON Man-pan

ASFI0020

14/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何文田區

張光耀

CHEUNG Kwong-yiu

ASFI0040

14/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九龍塘區

黎嘉偉

LAI Gar-wai Clement

ASFI0021

14/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

 

 

鯉魚門區

鄭志偉

CHENG Chi-wai

ASFI0046

14/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蔣紹恒

TSEUNG Siu-hang

ASFI0049

28/02/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西貢區

林華彬

LAM Wah-pun

ASFI0051

15/03/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

 

十八鄉區

曾慧明

TSANG Wai-ming

ASFI0003

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

 

 

雷智遜

LUI Chi-shun

ASFI0014

14/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

璧峰區

黎志剛

LAI Chi-kwong

ASFI0047

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沙田西區

鄭頌恒

CHENG Chung-hang

ASFI0045

17/12/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

步操教練員

 

 

步操教練員為總會指定負責舉辦基本禮儀及步操訓練班、旗/棍操訓練班和步操基本訓練班者。如獲任何區或地域邀請,彼等可以替該單位舉行上述訓練班。

 

 

 

 

 

 

 

委任日期

 

 

總會

 

 

 

 

 

 

 

謝嘉欣

TSE Ka-yan

FI0042

28/02/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明子祺

MING Tsz-ki

FI0043

31/08/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

 

筲箕灣區

梁文澧

LEUNG Man-lai Edric

FI0038

14/05/2015

 

 

 

九龍地域

 

曾柏祺

TSANG Pak-ki Martin

FI0044

22/02/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

 

 

黃堅毅

WONG Kin-ngai Christopher

FI0028

14/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雙魚區

羅修力

LAW Sau-lak

FI0041

06/02/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大埔南區

陳俊文

CHAN Chun-man

FI0036

25/07/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高級步操教練員

 

高級步操教練員為總會指定負責舉辦基本禮儀及步操訓練班、旗/棍操訓練班、步操基本訓練班、步操中級訓練班及步操教練員訓練班者。如獲任何區或地域邀請,彼等可以替該單位舉行上述訓練班(步操中級訓練班及步操教練員訓練班除外)。

 

 

 

 

 

 

 

委任日期

 

 

總會

 

 

 

 

 

 

 

黃志樂

WONG Chi-lok

ADFI0003

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

謝浩俊

TSE Ho-chun

ADFI0010

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

張箔麟

CHEUNG Pak-lun Lazarus

ADFI0009

14/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

 

九龍城區

梁筱玨

LEUNG Siu-kok

ADFI0012

14/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

 

 

黃澍斌

WONG Shue-bun

ADFI0011

20/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 香港童軍總會版權所有2017